Elektrody bierne - Coag

Przejdź do treści

Elektrody bierne

Kod

Opis

00400.00

Elektroda bierna prętowa z kablem

00403.01

Elektroda bierna prętowa

0350

Jednorazowa elektroda bierna

5365A

Stalowa elektroda bierna 120x160 mm

F7915

Elektroda bierna z gumy przewodzącej - bez kabla

F7920

Jednorazowe elektrody rozdzielna

F7930

Elektroda bierna z gumy przewodzącej, rozdzielna - bez kabla

Wróć do spisu treści